Lyshøj gruppe

Lyshøj gruppe

en spejdergruppe i Strandhuse, Kolding

Samværsregler i Lyshøj gruppe

I Lyshøj gruppe har vi udarbejdet nedenstående samværsregler for at sikre at ingen børn eller voksne kan blive krænket, eller stå i en situation, der senere hen kan stilles tvivl omkring.

Disse samværsregler er gældende for alle medlemmer i Lyshøj gruppe, herunder også børn imellem, ledere imellem samt børn og ledere imellem.

Der er forskel på at være i rollen som spejderleder og som forælder. Alle ledere er pt forældre til en spejder i gruppen, og reglerne nedenfor gælder for rollen som spejderleder. I rollen som forældre kan vi derfor godt “arrangere” legeaftaler for vores børn privat, men vi må aldrig gøre det i rollen som spejderleder / i spejderregi.

Samværsregler

 • Alle medlemmer skal til enhver tid respektere hinandens grænser, herunder også den enkeltes blufærdighedsgrænse.
 • Vi sørger for at et barn ikke er alene med en voksen, fx ved putte-, sovesituationer eller hvis der skal hjælpes på toilet.
 • Drenge og piger sover i separate soverum / telte.
 • Forældre må gerne sove alene med egne børn.
 • Man inviterer ikke spejdere hjem privat uden anden spejderleder til stede. Bliver et spejdermøde afholdt andetsteds end i spejderhytten skal forældre informeres om dette og hvad dette møde indeholder.
 • Vi henter børneattester på alle spejderledere, hjælpere og forældre over 15 år inden de 3. gang hjælper til ved spejdermøder, lejre eller lignende i gruppen. Alle børneattester opdateres mindst hvert 2. år.

Reglerne gennemgås og diskuteres mindst 1 gang om året i hhv bestyrelsen og leder-teamet.

Skulle en leder/forældre/barn komme i en situation, hvor reglerne ikke kan overholdes skal vedkommende ved første mulige lejlighed informere den/de øvrige ledere / forældre der deltager på mødet/aktiviteten/lejren.

Konkrete eksempler

Nedenfor er nogle eksempler som vi har talt om i bestyrelses-/lederregi. De er blot nævnt for at perspektivere reglerne ovenfor.

 • Vi går ikke alene med et barn på toilet, fx hvis barnet har tisset i bukserne og skal have hjælp. I sådanne tilfælde skal døren stå “på klem” eller man tager et andet barn med.
 • Vi går ikke alene med et barn et sted hen, hvor andre ikke kan se, fx går vi ikke alene i skoven / skuret / bålhytten. Vi tager altid en anden spejder/leder med.
 • Gruppen er afsted på lejr og om natten vågner et barn med hjemve, en enkelt leder vågner.
  • Vi ønsker at hjælpe barnet til at falde til ro igen, så alle kan få hvilet til næste dag.
  • Det er vigtigt at der ikke kan opstå tvivl om hensigten, dvs at leder/barn opholder sig et sted hvor alle kan se hvad der sker.
  • Lederen skal informere de øvrige ledere ved først mulige lejlighed (morgenmaden) om episoden.

 

Hvis der opstår mistanke om overgreb

Taget fra https://spejdernet.dk/spejderliv/temaer/overgreb-mod-boern/mistanke-om-overgreb/

Det er ikke rart at stå med en mistanke om, at der er sket brud på tilliden til en lederkollega. Alligevel er det vigtigt, at I tager den alvorligt. Har man en mistanke eller måske bare en dårlig mavefornemmelse, er det vigtigt, at man reagerer og ikke står alene med den. Måske står andre i samme situation som dig.

Ved mistanke om seksuelle overgreb skal den, der har gjort iagttagelsen straks rette henvendelse til gruppelederen eller bestyrelsesformanden. Det anbefales, at man nedskriver de iagttagelser, der er blevet gjort, så man har så præcis en beskrivelse af hændelsesforløbet som muligt.

Hvis mistanken alene bygger på løse rygter og tvivlsomme iagttagelser, må det nøje overvejes, om det mest rimelige for alle parter er i første omgang at drøfte forholdene med den mistænkte.

Hvis gruppelederen eller bestyrelsesformanden vurderer, at der måske er tale om andet end grundløse rygter, retter man henvendelse til KFUM-Spejdernes kriseberedskab (https://spejdernet.dk/om-os/kontakt-os/kriseberedskab/), der rådgiver om det videre forløb, herunder:

 • kontakt til den krænkedes forældre
 • drøftelse med den mistænkte
 • politianmeldelse og kontakt til sociale myndigheder
 • information til øvrige ledere, forældre og spejdere
 • evt. kontakt til pressen

Hvis man vurderer, at der er grundlag for at indgive politianmeldelse, må dette ske hurtigst muligt, og den krænkedes forældre skal straks orienteres herom. Undlad at spille detektiv eller psykolog, men overlad opklaringsarbejdet til politiet og de sociale myndigheder.